Tiedotteet

Kutsu: Tehola-Kullasvaaran toimijoille logistiikkaseminaari Kouvolassa 25.9.2017

Seminaari järjestetään 25.9. klo 8.30 – 13.00
Paikka: Kouvolan seudun ammattiopiston auditorio, Utinkatu 44

Tilaisuus on maksuton! Ilmoittautumiset 20.9. mennessä tästä linkistä

Ohjelma 25.9.
8:30 Kahvit ja ilmoittautuminen
9:00 Tilaisuuden avaus: Timo Olli, rehtori, Kouvolan seudun ammattiopisto
9.15 Kouvola – Pohjois-Euroopan ja Aasian rautatiekuljetuskäytävän päähub: Simo Päivinen, kehittämispäällikkö, Kouvola Innovation Oy
9.45 Kouvolan RRT (Rail Road Terminal) – hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet: Petteri Portaankorva, kehitysjohtaja, Kouvolan kaupunki
10.15 Älylogistiikka – logistiikka-alan tiedonvälityksen uudet mahdollisuudet: Mika Lammi, asiantuntija, älylogistiikka ja IOT, Kouvola Innovation Oy
10.45 KTZ Expressin edustaja Unytrade Oy: Jari Grönlundin puheenvuoro
11.15 Yhteenveto ja keskustelu: Kari Rieppola, Teholan Yrityspuiston yrittäjäyhdistys ry
11.45 Yritysten puheenvuoro: Kouvolan Saha ja E-elementit Oy
12.00 Lounas ravintola Pikku Kokissa: Kouvola Innovation Oy tarjoaa lounaan

Tilaisuuden järjestävät:
Teholan Yrityspuiston yrittäjäyhdistys ry
Kouvolan seudun ammattiopisto
Kouvola Innovation Oy

TERVETULOA!

Lisätietoja:
Arto Ahlberg, Kymi Development Osuuskunta, 050 572 3785, arto.ahlberg@kymideve.com 


Kutsu: RAILFORUM 2017 -seminaari Kouvolassa 28.9.2017

RAILFORUM 2017 -seminaari kokoaa yhteen rautatielogistiikan asiantuntijat ympäri maailmaa. Luvassa korkeatasoisia puheenvuoroja, tuoreita näkökulmia ja hyödyllisiä kontakteja.

Tervetuloa kansainväliseen rautatieseminaariin Kouvolaan, idän ja lännen logistiseen risteykseen.

Lisätietoja tapahtumasta saat klikkaamalla oheista linkkiä:  http://www.railforum.fi/fi/etusivu


Yhteistyösopimukset Idän kuljetuskäytävän avaamiseksi on solmittu

Yhteistyösopimukset Idän kuljetuskäytävän avaamiseksi Kouvolan, Kalugan (Moskova), Khorgosin ja Zhengzhoun HUB-keskusten eli rautatien solmupisteiden välille on solmittu.

Yhteistyösopimukset Idän kuljetuskäytävän avaamiseksi Kouvolan, Kalugan
(Moskova), Khorgosin ja Zhengzhoun HUB-keskusten eli rautatien
solmupisteiden välille on solmittu. Kouvola Innovation Oy on käynyt
niiden osalta neuvotteluja eri osapuolten välillä parin vuoden ajan.
”Kinnon rooli on olla mahdollistaja, me emme tee bisnestä, vaan
yrityksille uusi reitti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan
laajentamiseen ja tehostamiseen”, toimitusjohtaja Martti Husu
muistuttaa.

Monet suomalaiset vientiyritykset odottavat Idän kuljetuskäytävän
avautumista, sillä reitti nopeuttaa kuljetuksia noin viisinkertaisesti
laivaliikenteeseen verrattuna. Lentoliikenteeseen verrattuna myös
kustannukset alenisivat selvästi.

Reittiä testaavan ensimmäisen koejunan on suunniteltu saapuvan Kouvolaan
vuoden 2017 alkupuolella. Säännöllisen liikenteen toivotaan käynnistyvän
ensi vuoden aikana. Tavoitteena on saada säännöllinen, vähintään kerran
viikossa kulkeva TEU (twenty-foot equivalent units) -konttijuna Kouvola
– Zhengzhou välille. Reitin liikennöintiä hoitavia operaattoreita on
tarjolla useita.

”Kouvolassa ovat jo alueet, lastinkäsittely ja kuljetustekniset asiat
valmiina kuljetuskäytävän käynnistämiseksi vaikka heti. Lisäksi
paikalliset yritykset alueellamme tarjoavat monipuolisesti logistisia
palveluja”, kertoo kehittämispäällikkö Simo Päivinen Kouvola Innovation
Oy:stä.

Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden
terminaalikeskus (TEN-T eli Trans European Network), jonka kautta kulkee
rahtitavaraa noin 10 miljoonaa tonnia vuosittain. Euroopan
logistiikkakeskusten vertailussa Kouvola on 32. ja Pohjoismaiden ja
Baltian vertailussa selkeä ykkönen. Idän kuljetuskäytävä tarjoaa näin
kaikille Pohjoismaille ja Pohjois-Euroopalle mahdollisuuden reitin
hyödyntämiseen.
EU on edistämässä rautatiekuljetuksia ja Eurooppa-Aasia reittiä pidetään
tärkeänä. Nykyisin Hampuri-Zhengzhou välinen (noin 10 000 km) junayhteys
kestää 14 vuorokautta, Kouvolasta reitti on lyhyempi (noin 8 000 km) ja
sen arvioitu liikenneaika kuljetuskäytävän avauduttua on noin 10
vuorokautta.

Lisätietoja:
Martti Husu, toimitusjohtaja, p. 020 615 1353
Simo Päivinen, kehittämispäällikkö, p. 020 615 6364
etunimi.sukunimi(at)kinno.fi

Kouvola Innovation Oy

Kouvolan seudun kehittämisyhtiö


Kouvola selkeä ykkönen Pohjois-Euroopan logistiikkakeskuksena

Kouvola on selvä ykkönen Pohjoismaiden ja Baltian maiden logistiikkakeskusten vertailussa. Euroopan tasolla Kouvola sijoittuu 32. sijalle viimeisimmässä vertailussa, jossa oli mukana 300 kohdetta 30 eri maasta.

”Kohteita arvioitiin 40 eri kriteerillä ja 16 eri teemassa. Kouvolan
vahvuuksina pidettiin sijaintia, logistisia palveluja ja
yhteensopivuutta eri kuljetusmuotojen välillä”, kertoo
kehittämispäällikkö Simo Päivinen Kouvola Innovation Oy:stä.

Euroopan logistiikkakeskusten vertailun tekee Deutsche GVZ-Gesellschaft,
joka on Saksan logistiik-kakeskusten liitto. Tämä puolueeton elin arvioi
keskuksia viiden vuoden välein. Edellisellä kerralla suomalaiset eivät
pärjänneet.

Kouvola on ainoana Suomessa EU:n liikenteellisen ydinverkon (Trans
European Network) auto- ja rautatieliikenteen terminaalikeskus. Kouvolan
läpi kulkee vuosittain noin 8 miljoonaa tonnia rahtia, josta noin kaksi
miljoonaa tonnia käsitellään täällä. Rahtivirtojen odotetaan entisestään
kas-vavan, kun kuljetuskäytävä Pohjois-Euroopan ja Aasian välille
saadaan kehitettyä. Pohjoismaiden logistiikkakeskuksena (Hub) Kouvola on
todennäköisin vaihtoehto, josta yhteistyöneuvottelut jat-kuvat muiden
pohjoismaiden ja muiden kuljetuskäytävän solmupisteiden välillä.

”Jatkamme edelleen logistiikan alan kehitystyötä, johon kaupunki on
hyvin sitoutunut. Sijoittumisemme korkealle Euroopassa on palkinto koko
maakunnalle, sillä kehitämme koko aluetta ja teemme hyvää yhteistyötä
muun muassa HaminaKotka–sataman kanssa”, Päivinen huomauttaa.

Lisätietoa:

Simo Päivinen, kehittämispäällikkö, puh. 020 615 6364
Kouvola Innovation Oy


Teholan yrityspuisto järjestää Syyssiivous viikon Teholan alueella

Tavoitteena on saada yhteisestä työskentelyalueestamme siistimpi ja viihtyisämpi. Siivoamme Kanervistontien ja Tehontien ympäristön mm. tienvarsien kasvillisuudesta yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa

Nyt on kaikilla alueen yrityksillä veloituksetta mahdollisuus saada nurkissa lojuva hyödytön tavara pois!

Otamme vastaan metalli- ja puujätettä viikko 42 alkaen seuraavissa osoitteissa:
Metallijäte: Tarvemetalli Oy, Tehontie 15 (sininen lava aidan vieressä), sekä Tehontie 31 (Tehokeskuksen piha)
Puujäte: Elementit-E Oy, Kanervistontie 42 (etupiha), sekä Tehontie 31 (piha)

Suuremmat määrät voimme myös noutaa. Suuremman määrän kyseessä ollen ottakaa suoraan yhteyttä seur. osoitteeseen:
Kari Rieppola puh. 0400 519703 kari.rieppola@pp.inet.fi,

Tulevaisuudessa yhdistys tulee järjestämään Tehola-Kullasvaara alueelle kaksi keräyspistettä joihin voidaan toimittaa em. puutavaraa ja metallia.

Jos teillä on ajatuksia alueen kehittämiseksi, tai epäkohtia joihin haluatte korjausta, ottakaa yhteyttä Tehola-yhdistyksen puheenjohtajaan Kari Rieppolaan 0400 519703

Tehdään yhdessä työympäristöstämme viihtyisä ja esittelykelpoinen!

Syysterveisin: Teholan yrittäjät


Oletko miettimässä viennin käynnistämistä tai laajentamista?

Kehittämishankkeeseesi on mahdollista saada ELY:ltä avustusta.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä lisäävään hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä
vaikutus yrityksen käynnistämiseen, laajentamiseen, uudistamiseen, innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen, kasvuun,
kansainvälistymiseen tai tuottavuuteen.

Liitteenä olevassa esitteessä on kerrottu, miten kehittämisavustusta myönnetään tiettyihin viennin kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin.

Lisätietoja saat esim. Paavo Tolvaselta ( puh. 0295 029 093) tai
Maija-Liisa Huovilalta (puh. 0295 029 046).

Liitetiedosto [PDF]


Tilaajavastuulaki muuttui, näin tilaaja selvittää työterveyshuollon järjestämisen

Tilaajavastuulaki muuttui 1.9.2015. Muutos on tuonut tilaajavastuulakia valvovalle viranomaiselle runsaasti kyselyitä liittyen erityisesti työterveyshuoltoon. Uudistetun lain mukaan tilaajan on hankittava sopimuskumppanilta työterveyshuollon järjestämistä koskeva selvitys. Monelle tilaajalle on ollut epäselvää, mitä toimenpiteitä tämä käytännössä edellyttää.

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Tilaajavastuulain muututtua tilaajan on hankittava muiden laissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi hankkimalla jäljennös työterveyshuoltosopimuksesta. Sopimuspuoli voi myös itse antaa tilaajalle kirjallisen selvityksen, josta ilmenee lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen. Tällöin selvityksestä on käytävä ilmi työterveyshuollon palveluntuottaja. Silloin, kun sopimuspuolella ei sopimusta tehtäessä ole vielä velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa, tulee tilaajan hankkia selvitys siitä, miten sopimuspuoli aikoo järjestää työntekijöiden työterveyshuollon.

Työterveyshuoltoa koskevan selvityksen tulee olla päivätty, jotta voidaan todeta, milloin tilaaja on selvityksen hankkinut. Lisäksi sopimuspuolen antaman selvityksen tulee olla sopimuspuolta sitovalla tavalla annettu eli käytännössä allekirjoitettu.

Työterveyshuoltoselvitystä koskevat samat määräajat kuin muitakin tilaajavastuuselvityksiä. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä on hankittava ennen sopimuksen solmimista, eikä selvitys saa sopimuksentekohetkellä olla kolmea kuukautta vanhempi. Tilaajan on säilytettävä selvitykset vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.

Ulkomailta Suomeen lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan Suomen työterveyshuoltolakia. Työnantajan tulee järjestää Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto. Lähtömaassa järjestetty työterveyshuolto ei korvaa lakisääteistä velvoitetta järjestää Suomen työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto. Työterveyshuollon järjestämisestä kerrotaan tarkemmin sivulla www.tyosuojelu.fi/fi/tyoterveyshuolto.

Lakimuutoksia on noudatettava heti ja kaikilla aloilla

Työterveyshuollon selvittämisen lisäksi tilaajavastuulakiin tuli muitakin muutoksia, jotka liittyvät muun muassa laiminlyöntimaksuihin ja lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan selvittämiseen. 

Lakimuutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai sen jälkeen. Muutosten noudattamista alettiin valvoa heti syyskuun alusta alkaen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.

Tilaajavastuulakia tulee noudattaa kaikilla aloilla, joissa käytetään alihankintaa tai vuokratyöntekijöitä. Lain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä torjua harmaata taloutta.

Lisätietoja:

Lakimuutoksista: Ylitarkastaja Noora Haapa-alho, p. 0295 016 240, etunimi.sukunimi@avi.fi Infotilaisuudesta: Ylitarkastaja Mikko Vanninen, p. 0295 016 381, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 


Jäsenhakemuslomake julkaistu

Voitte liittyä Teholan Yrityspuiston jäseneksi täyttämällä sivuilla olevan lomakkeen.